YÊU CẦU BÁO GIÁ
REQUIRY OFFER
TO: CFC., Ltd
C/C: Vui lòng báo giá cho chúng tôi theo yêu cầu sau ( Please send a quote to us )
Tên công ty ( Company name) :
Địa chỉ ( Address) :
Email :
Người giao dịch (Customer name ) :
TEL / Handphone :
Fax :
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Loại cầu trục:
Cầu trục(OHR)
Tải trọng kg
Cổng trục(GTR)
Tải trọng kg
Bán cổng trục(SGTR)
Tải trọng kg
Other
Tải trọng kg
Kích thước chi tiết nhà xưởng
Lọt lòng nhà xưởng mm
Chiều cao vai cột mm
Chiều cao cột mm
Khẩu độ mm
Chiều dài nhà xưởng m
Bước cột m
Đã có dầm đường chạy dọc chưa? ( Crane runway beam already available? )
Yes :
No, Please offer:
Yêu cầu thêm ( Further Wishes )
Đề nghị chào giá cho chúng tôi theo những thông tin trên. ( Please send an offer )
Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên. (We have further question, please call us )
Mã bảo vệ*    CAPTCHA! reset_capcha