Sản phẩm > SẢN PHẨM > CẦU TRỤC CHẠY TRÊN ÁP TƯỜNG


Download file

Cầu trục áp tường

BẢNG PHÂN LOẠI
Loại dầm
Tải trọng (Ton) Tầm với max (M)
Cầu trục áp tường sửng dụng dầm đôi Up to 5 ton Up to 6 m
Cầu trục áp tường sửng dụng dầm đơn
Up to 0.5 ton
Up to 1ton
Up to 2 ton
Up to 10 m
Up to 8 m
Up to 6 m

Sản phẩm cùng loại